fontello font demo

icon-play0xe800
icon-stop0xe801
icon-to-end0xe802
icon-to-start0xe803
icon-upload0xe804
icon-pause0xe805
icon-refresh0xe807
icon-random0xe808
icon-download0xe809
icon-share0xe80a
icon-sound0xe80b
icon-loop0xe80c
icon-github-circled0xf09b
icon-files0xf0c5
icon-light0xf0eb
icon-microphone0xf130
icon-microphone-mute0xf131
icon-google0xf1a0
icon-file-audio0xf1c7
icon-hourglass0xf254
icon-linkedin-squared0xf30c